Advarselsmeddelelse
Begivenheden har allerede fundet sted.

TemaTorsdag - Foredrag om Bibeloversættelse ved Louise Fischer-Nielsen

SEP
03

TemaTorsdag - Foredrag om Bibeloversættelse ved Louise Fischer-Nielsen


Torsdag d. 3. september 2020, Kl. 13:15 til kl. 14:45
Ansgarkirken, Hovedgaden 369, 2640 Hedehusene
Fri éntre
TemaTorsdag - Foredrag om Bibeloversættelse ved Louise Fischer-Nielsen

Hellige ord og hellig skrift?

Oplæg om den nye oversættelse af Det Gamle Testamente til nu- dansk

Oplægsholder: Louise Fischer-Nielsen, retoriker og sprogkonsulent på Bibelsel- skabets projekt om at oversætte Det Gamle Testamente til nudansk og dermed udgive en samlet Bibel på nudansk (Bibelen 2020) i marts 2020. Hun er selvstændig i firmaet Taleværkstedet, hvor hun underviser og rådgiver i bl.a. oplæsning for præster, lægmandslæse- re og forfattere, og hun er medforfatter til bogen Fra øje til øre. Redskaber og virkemidler i oplæsning på Samfundslitteratur. Hun er også ansat som ekstern lektor på retorik på Københavns Universitet.

Oplægget: Bibelens ord er ikke hellige – det er ordenes betydning, der er det. Sådan har Louise Fischer-Nielsen arbejdet med oversættelsen af Det Gamle Testamente til nudansk. Hun har været med til at fjerne "Hærskarers Herre" og "Jahve", hun har erstattet ”Pagtens Ark” med noget mere mundret, hun har luget lidt ud i ordet "velsignelse", og hun har gjort sproget nemmere at læse op. Men kan man bevare betydningen, når man nudansker Det Gamle Testamente? Og hvor går grænsen for, hvad man egentlig kan skrive i Bibelen?

I oplægget fortæller Louise om projektet og om arbejdet med oversættelsen. Hun vil gennem eksempler vise den komplekse op- gave, det er at oversætte Bibelen til nudansk, og hun lægger op til debat om de valg, der er blevet truffet – og vil også bede tilhørerne om at komme med bud på, hvordan man kan løse svære oversættel- sesproblemer.

Ophavsret: