Mødeplan 2023

Menighedsrådets møder er offentlige, og derfor er alle velkomne. Møderne foregår i Sognegården og starter kl. 18.00

Har du spørgsmål eller kommentarer, skal de være Menighedsrådets formand i hænde senest 10 dage før mødet. Du kan se dagsorden og referater fra 2023 her

Mødedatoer i 2023
(Med forbehold for ændringer)

Onssdag den 18. januar 2023

Torsdag den 2. marts 2023

Onsdag den 12. april 2023

Torsdag den 1. juni 2023

Tirsdag den 20. juni 2023

---------------sommerferie---------------

Onsdag den 30. august 2023

Torsdag den 5. oktober 2022

Torsdag den 16. november 2023