Information om konfirmation

Informationsmøde onsdag den 10. oktober kl. 17.00

Vi inviterer jer alle til et informationsmøde onsdag den 10. oktober kl. 17.00 i Ansgarkirken i Hedehusene. Her vil vi kort præsentere os selv og fortælle lidt om undervisningsforløbet og selve konfirmationen i foråret 2019. Her vil der også være mulighed for at få svar på spørgsmål.

Mødet er af højst en times varighed, så alle kan nå hjem til aftensmaden i tide.

Vi glæder os meget til det kommende år, men mest af alt, til at lære konfirmanderne at kende!

Mange venlige hilsener fra præsterne

Elisabeth, Jakob og ThomasKonfirmation 2018 og årene fremover
I Hedehusene og Reerslev sogne går konfirmanderne til konfirmationsundervisning i 8. Klasse og indskrives, når de går i 7.klasse.

Menighedsrådet i Hedehusene Sogn har på menighedsrådsmødet den 19. januar 2017 besluttet, at konfirmationerne fremover vil ligge således:

Charlotteskolen: Store bededag , dvs. den 17. maj i 2019 
Hedehuseneskole: Kristi himmelfartsdag, dvs. den 30. maj i 2019

Dette gælder indtil der sker ændringer i den nuværende skolestruktur.

I Reerslev kirke bliver konfirmationerne i 2019 afholdt Store Bededag den 17. maj

Praktiske oplysninger:

Man konfirmeres i det sogn, som den unge bor i, men al konfirmantionsforberedelse foregår sammen med pastoratets konfirmander. Det vil sige, at uanset om man skal konfirmeres i Reerslev Kirke eller Ansgarkirken, mødes vi hver onsdag kl. 14.15 til 15.45 i Ansgarkirken. Første undervisningsdag er 19. september 2018. Nærmere info følger.

For at blive konfirmeret skal man være døbt. Er man endnu ikke døbt, når man begynder forberedelsen, kan man blive døbt ved en dåbsgudstjeneste for konfirmander et par måneder før konfirmationen.

Tilmelding til konfirmationsundervisning og konfirmation i 2019