Information om konfirmation

Konfirmation 2020 og årene fremover
I Hedehusene og Reerslev sogne går konfirmanderne til konfirmationsundervisning i 8. Klasse og indskrives, når de går i 7.klasse.

Menighedsrådet i Hedehusene Sogn har på menighedsrådsmødet den 19. januar 2017 besluttet, at konfirmationerne fremover vil ligge således:

Charlotteskolen: Store bededag , dvs. den 8. maj i 2020 og den 30. april 2021
Hedehusene Skole: Kristi himmelfartsdag, dvs. den 21. maj i 2020 og den 13. maj 2021

Dette gælder indtil der sker ændringer i den nuværende skolestruktur.

I Reerslev kirke bliver konfirmationerne afholdt Store Bededag den 8. maj i 2020 og 30. april 2021

Praktiske oplysninger:

Man konfirmeres i det sogn, som den unge bor i, men al konfirmationsforberedelse foregår sammen med pastoratets konfirmander. Det vil sige, at uanset om man skal konfirmeres i Reerslev Kirke eller Ansgarkirken, mødes vi hver onsdag kl. 14.15 til 15.45 i Ansgarkirken. Første undervisningsdag er 4. september 2019. Nærmere info følger.

For at blive konfirmeret skal man være døbt. Er man endnu ikke døbt, når man begynder forberedelsen, kan man blive døbt ved en dåbsgudstjeneste for konfirmander et par måneder før konfirmationen.

Tilmelding til konfirmationsundervisning og konfirmation i 2019/2020

HUSK at udfylde feltet "Yderligere kommentarer" med hvilken skole og klasse konfirmanden går i. Konfirmander fra andre skoler end Hedehusene og Charlotteskolen, skal også påføre ønske om konfirmationen skal være 8/5 eller 21/5 i 2020.