Personregistrerings- og kirkekontor

Adresse:
Hovedgaden 369
2640 Hedehusene

Åbningstider:
Mandag: lukket
Tirsdag-torsdag: 10-12
Fredag: lukket
Eller efter aftale

Du kan ringe til kordegnen Lotte Rye Wæde på tlf. 40 23 91 92 eller skrive en e-mail HER.

Reservation af dåb og vielser:
Skal I have jeres barn døbt eller giftes, skal I sende en sikker mail til kirkekontoret, hvor I oplyser følgende:

Jeres navne og adresse, telefonnummer, cpr-nr., ønske om datoer, ved dåb oplyser I også barnets fødselsdato.
Se eventuelt under menupunkterne Ved dåb og Ved vielse.

Send sikker mail til kirkekontoret. 
NB: Ved henvendelser om dåb, vielser, konfirmation, bisættelser og attester, skal I ikke skrive kontaktperson i mailen.

Kirkegården:
Har du spørgsmål angående kirkegården og gravsteder, er du velkommen til at kontakte:
Kirkegårdsleder Lisbet S. Jensen tlf. 20 11 08 19.