Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Visionspapirer for Ansgarkirken

Udarbejdet august 2011 af menighedsrådet i samarbejde med kirkens ansatte


1. Kirkens ansigt

Vi ønsker at kirken skal være synlig og tilgængelig for alle mennesker i sognet
Vi ønsker at være imødekommende og fleksible. Folks møde med kirke, kirkekontor, sognegård og kirkegård, skal være en god oplevelse for alle. 
Vi ønsker også at kommunikere vores gudstjenester, aktiviteter og tilbud til sognet bredt ud via lokalavis, folder og opslag.
Hensigten med denne vision: At sikre at kirken i opfyldelsen af sine kerneydelser, og i sine andre tilbud forekommer imødekommende, nutidig og fleksibel. 
________________________________________

2. Gudstjenesteliv

Vi ønsker at have et varieret og åbent gudstjenesteliv i Ansgarkirken
Vi ønsker at have gudstjenester for alle, hvor der er plads til både den traditionelle og den utraditionelle form. Vi vil gerne åbne gudstjenestens rum op for nye ideer og udvikling. 
Dette betyder at vi gerne vil inddrage sognets beboere i planlægning og udførelse af kirkens gudstjenester ved lejlighed. Gudstjenestetyperne må gerne variere og kunne rumme forskellige brugere.
Begrænsning: Den traditionelle højmesse skal til enhver tid bevares som grundstammen i Ansgarkirkens gudstjensteliv. 
________________________________________

3. De kristne værdier

Vi ønsker at være en kirke, hvor kristendommens menneskesyn er gennemgående både i vores aktiviteter og i det daglige liv i kirken
Vi ønsker at være en åben, næstekærlig og fordomsfri kirke. Både udadtil og indadtil. 
Det betyder at vi er rummelige overfor folk, som vi kan være uenige med, og overfor mennesker, der opfører sig anderledes end normen. Vi vil bestræbe os på, at finde kreative løsninger på konflikter, frem for at vise folk bort eller vende dem ryggen. 
Hensigten med denne vision: At den adfærd som menighedsrådet anser for at afspejle de kristne værdier, afspejles både i mødet med dem, der kommer til kirken, og i det fælles samarbejde. 
________________________________________

4. Frivillige i Ansgarkirken

Vi ønsker at medinddrage sognets medlemmer i Ansgarkirkens arbejde 
Det betyder at sognets beboere kan være med til at præge kirkens hverdag og aktiviteter. Frivillige kan deltage i udvalg, der har med konkrete aktiviteter i kirken og sognegården, at gøre. Og man skal altid være velkommen til at komme forbi og give en hånd med, eller til at komme med ideer til nye tiltag. 
Begrænsning: Frivillige kan ikke deltage i udvalg, der direkte har med økonomi, bygninger, kirkegård, drift eller personalesager, at gøre. 
________________________________________

5. Kirken som arbejdsplads

Vi ønsker at sikre de bedst mulige arbejdsforhold, både for rådets medlemmer og for kirkens ansatte

Vi ønsker at arbejde med åben, ærlig, respektfuld og anerkendende kommunikation.
Vi ønsker at have et højt internt informationsniveau. 
Gode fysiske og psykiske arbejdsforhold skal være en del af rådets ansvar som arbejdsgiver.
Hensigten med denne vision: At vi bevarer og fremmer arbejdsglæden for os alle. 

________________________________________

6. Ansvarlighed

A.  Vi ønsker at være en ansvarlig kirke, der tager hensyn til miljø
Vi vil stræbe efter at leve op til anbefalinger fra myndigheder og styrelser, omkring elforbrug, affaldssortering, ukrudtsbekæmpelse, rengøringsmidler, indkøb og arbejdsmiljø. 
B. Vi ønsker at sende et sund-kost signal til omgivelserne
Ved Gudstjenester, arrangementer og møder ønsker vi, at der så vidt muligt serveres gode og sunde produkter. Udbuddet af kager, kiks, slik og saftevand skal begrænses især når arrangementerne omfatter børn. 
C. Vi ønsker at støtte det lokale forretnings- og foreningsliv 
Vi ønsker at samarbejde med lokale foreninger og institutioner, omkring arrangementer og begivenheder. Vi vælger så vidt muligt at indkøbe lokalt, og at undgå at konkurrere med lokale handlende.  
D. Vi ønsker at kirken skal være socialt ansvarlig 
Vi ønsker at deltage i landsindsamlinger, at støtte lokale initiativer og at uddele julehjælp via menighedsplejen. Vi ønsker at styrke personalets kompetencer, så de kan håndtere henvendelser om hjælp, og henvise til relevante hjælpeorganisationer og rådgivningscentre.