Fødsel og faderskab

Når et barn er født, giver jordemoderen kirkekontoret i jeres bopælssogn besked. Fødslen registreres inden for  14 dage, hvorefter I får jeres barns fødselsattest tilsendt.  

Er I gift, har I fælles forældremyndighed. 

Er I ikke gift, men ønsker fælles forældremyndighed, skal I senest 28 dage efter barnets fødsel indgive en Omsorgs- og ansvarserklæring, som fastslår faderskabet. Moderen får tilsendt en vejledning om dette få dage efter fødslen. 

Omsorgs- og ansvarserklæringen skal indgives digitalt på www.borger.dk 

For enlige og par af samme køn, der er blevet gravide ved kunstig befrugtning, skal faderskabet behandles og afgøres hos Familieretshuset. Læs mere om faderskab og medmoderskab på www.familieretshuset.dk