Sognegården

Sognegården - billede er taget før ombygningen i 2009, hvor sognegården udvides.

I 1985 blev Ansgarkirkens menighedshus oprindeligt bygget.
I 2009 skete der en ombygning og udvidelse af det daværende menighedshus. Man valgte i den forbindelse at omdøbe "menighedshuset" til "sognegården". 

Menighedsrådet hyrede arkitektfirmaet Nova 5 til at varetage ombygningen, idet Nova 5 havde varetaget moderniseringen af kirken i 2004, og Ansgarkirkens menighedsråd ønskede, at kirke og sognegård skulle have et ensartet præg. Hele sognegården blev renoveret og gårdspladsen blev omlagt med et flot indgangsparti. 

Gavlen af Sognegården blev udvidet i hver ende, således, at der i den østvendte ende blev plads til kordegnekontor i stueplan, og præstekontor samt mødelokale på 1.sal. I den vestvendte ende skete der i stueplan en udvidelse af sognegårdens store sal, og der blev desuden bygget en udendørs terrasse. På 1. sal blev der bygget et kontor til kirkens sognemedhjælper. Sognemedhjælper og kordegn flyttede kontor fra den tidligere kontorbygning, rækkehuset på Hovedgaden 367, til den nyrenoverede sognegård i august 2009. Hele projektet havde kostet omkring 7 mio. kroner. 

Der skete et frasalg af den tidligere kontorbygning i 2010, og i den forbindelse en ommatrikulering, således at kirkegården overtog en del af den grund, der hørte til rækkehuset.

Den nyrenoverede sognegård blev indviet fredag den 14. august 2009. Der blev holdt en reception i den anledning, hvor Høje-Taastrups borgmester Michael Ziegler holdt den indledende tale.