Tårn og klokker

Ansgarkirken taget op mod indgangen med store træer i forgrunden.

Da kirken blev bygget i 1921, var der ikke råd til et tårn. I stedet blev kirkeklokken ophængt på kirkens loft. Denne første klokke blev bestilt hos de Smithske Jernstøberier i Ålborg. Den skulle være 74 cm og fremstillet af Simensstål. På klokken stod: "Jeg kalder på gammel og ung".

Kirkeklokken i AnsgarkirkenTårnet
Tårnet blev bygget 1939-1940. På 3 uger indsamledes 21.000 kroner + 750 kroner til en kirkeklokke blandt både voksne og børn, som ønskede at være med til at bygge deres egen kirke færdig. Kransen hejstes i 1939. Kirkeklokken blev anbragt øverst i tårnet.

En festgudstjeneste afholdes den 8. december 1940 i anledning af kirkens fuldførelse, og provst C. Nedermark prædikede. Tårnet kom i alt til at koste 31.000 kroner. 

1940 skænkedes ca. 2.000 kroner fra kassebeholdningen i den nu ophævede Sygeplejeforening til en større kirkeklokke, som ophængtes i december 1970, og på den står: "Jeg kimer glædeligt budskab". 

En tårnsal er indrettet på 2. sal. Den blev brugt til gudstjenester i nødstilfælde, til møder og konfirmandundervisning. I mange år har salen været brugt til undervisningslokale, når der ikke var plads nok i skolen, samt i 1945, da tyskerne havde beslaglagt skolen. 

Ombygning i kirkens tårn
I 2008 blev organistrummet i kirkens Tårn ombygget. Der blev bl.a. indbygget et anvendeligt køkken. Der blev desuden indbygget toilet til venstre for kirkens indgangsparti. Dette skete først og fremmest, fordi der var planer om at udbygge sognegården, og under byggeriet var alle arrangementer henvist til at foregå i kirkebygningen.